Theatraal onderzoek

Belangrijke inhoudelijke inspiratiebronnen voor Margit’s voorstellingen zijn de verhoudingen die tussen mensen bestaan en ontstaan en de invloed die de context heeft op de identiteit van een groep of individu.

Margit: ‘Ik verwonder me over de onophoudelijke drang van mensen om zichzelf vorm te geven en elkaar te interpreteren. De wijze waarop we dat doen probeer ik te ontleden. Welke zeggenschap hebben ruimte, dagelijkse objecten, taal en kleding over ons? Binnen de theatrale setting onderzoek ik hoe de mens de interactie aangaat met de ander, de omgeving en sociale conventies. Door dit onderzoek hoop ik de mens in zijn puurste vorm te vinden en erachter te komen: wat is de mens (voor een object) wanneer je haar als fenomeen volledig ontleed?’