PLAYGROUND

Playground is een ontmoetingsplatform voor theaterprofessionals op de plek die hen fascineert en bindt: de spelvloer. Een netwerk – en bijscholingsplek voor theaterprofessionals die via spel en de vloer geïnspireerd willen raken voor eigen theaterwerk, aldaar nieuwe mensen willen leren kennen en oude bekenden terug willen zien.

Playground richt zich op de professionele ontwikkeling van theaterprofessionals en biedt daarmee bevordering van de kwaliteit van het theaterwerk in het algemeen. Er zijn (interdisciplinaire) improvisatiebijeenkomsten,  waarin nieuwe wegen van theater in interactie met andere disciplines worden onderzocht. Daarnaast zijn er verdiepingsbijeenkomsten vanuit een specifiek theatraal of maatschappelijk thema.

Spelplezier, ontdekkingszin, experiment en uitwisseling zijn belangrijke uitgangspunten van waaruit de bijeenkomsten worden ontworpen. Klik hier voor de website en hier voor de Facebookpagina.

Beeldontwerp: Loes Jongerling / New Soul.

2 en 19 juni 2018 – Verdiepende mime trainingen door Leela May Stokholm

22 t/m 24 mei 2018 – Maakdriedaagse i.s.m. HKU Lectoraat Kunst & Professionaliseren en Stichting Buitenkunst.

24 febr 2018 – Playground Playtime. Interdisciplinaire improvisatiesessies met spelers, muzikanten, scenografen en beeldend kunstenaars in de theaterzaal van de Theaterstraat.

1 juli, 2 dec 2017 – Playground Playtime. Interdisciplinaire improvisatiesessies met spelers, muzikanten, scenografen en beeldend kunstenaars in de theaterzaal van de Theaterstraat.

17 mei 2017 – Playground Special met als thema gender en performance. Deelnemers worden uitgedaagd om bestaande normen en aannames van gender te bevragen. De avond bestaat uit twee delen: een lezing van Maruja Bobo Remijn (docent aan de UvA in genderstudies)  en onderzoek naar genderidentiteiten op de spelvloer o.l.v. Jochem van Rijsingen (fysiek theatermaker).