Educatie

Margit: ‘Met mijn werk wil ik bijdragen aan persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik beweeg me onderzoekend en nieuwsgierig door het leven en neem mijn deelnemers of studenten hierin mee. Ik spreek hen aan op hun vermogen tot reflecteren, in combinatie met leren via het ervaren en het experiment. Om gelaagde leeromgevingen te creëren, ben ik steeds op zoek naar interessante werkvormen en methodieken. ‘

Door haar theatervakopleiding, master of Education in Arts en ruime werkervaring, heeft Margit zich in toepasbare en overdraagbare zin onderlegd in:

 • Reflectie
 • Intervisie
 • Feedbackmethode Critical Response Practitioner
 • Groepsdynamica
 • Creativiteit en creatief denken
 • Creatieve en interdisciplinaire (collectieve) maakprocessen en de management of coaching daarvan
 • Didactiek en methodiek
 • Presenteren (lichaam en stem)
 • Communicatietechnieken (o.a. Roos van Leary)
 • Ontwerpen van werkvormen, leertrajecten en kunsteducatieve projecten
 • Projectmanagement en projectorganisatie
 • Ontwerponderzoek: het ontwerpen van vernieuwende, kunsteducatieve projecten via de systematische weg van het doen van onderzoek.

Momenteel geeft Margit les bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht,  Hogeschool van Amsterdam, Stichting Buitenkunst en Het Theateratelier. Daarnaast is ze bezig met het ontwikkelen van Playground, een netwerk – en bijscholingsplek voor theaterprofessionals. Interdisciplinariteit, experiment en uitwisseling zijn kernwoorden voor dit platform.

Als gastdocent wordt Margit regelmatig ingezet bij verschillende opleidingen van de HKU:
2018 – Introductieweek Musician 3.0 (Conservatorium).
2017 – Auditie afname in theatermaken voor BA Theatre & Education.
2017 – Interdisciplinair seminar ‘What Are You Worth’, over kunst en waarde maken.
2014 – ‘Ontwerponderzoek als artistiek maakproces’ bij eerstejaars MA Education in Arts.
2013 – ‘Interdisciplinair samenwerken’ bij tweedejaars BA Theatre & Education, BA Music & Education en BA Fine Art.
2011 – ‘Presentatietechnieken’ bij tweedejaars MA Interior Architecture.

In 2015 was ze werkzaam als speldocent op de vooropleiding van Garage TDI (Assen) en in 2011 en 2012 gaf ze lessen in ‘Didactiek en methodiek binnen theaterworkshops’ aan tweedejaars studenten Culturele Maatschappelijke Vorming, Hogeschool Utrecht (HU), via Stichting Storm/ Tweetakt.
In het seizoen 2013 – 2014 werkte ze mee aan De Oversteek, een Community Arts project van Zina Platform onder artistieke leiding van Adelheid Roosen i.s.m. Toneelgroep Amsterdam. In 7 steden in Nederland maakten 100 bewoners van elke stad die niet of nauwelijks naar het theater gingen, de oversteek naar hun eigen stadstheater. Margit was projectleider bij de Oversteek in Den Bosch, Theater aan de Parade. Lees er hier meer over.

Onderzoek
Voor haar afstuderen aan MA of Education in Arts (2014) ontwikkelde Margit een onderzoeksmethodiek dat de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers aan Community Arts projecten in kaart brengt door de deelnemer zijn persoonlijke “reisverhaal” te laten delen middels zelfreflectie.

In 2014 hield ze in opdracht van het Lectoraat Performatieve Maakprocessen (HKU) een praktijkonderzoek naar het werkveld van alumni BA Theatre & Education (HKU), i.s.m. Paul de Vries, hoofddocent van deze opleiding. Dit resulteerde in een cahier voor de accreditatie van de opleiding. Daarnaast werden de uitkomsten gebruikt ter opmaat van het alumnibeleid. De presentatiedag van dit cahier, wat als reünie van de opleiding werd ingezet, organiseerde Margit i.s.m. hoofddocent Paul de Vries en lector Nirav Christophe.
In 2012 hield ze voor dezelfde opleiding een enquête-onderzoek naar het effect van de internationale stage in het derde jaar op de ontwikkeling van ondernemerschapsvaardigheden van studenten. Onder supervisie van Nelly van der Geest droeg ze zorg voor de opzet en uitzet, rapportage en aanbevelingen.
In 2010 studeerde Margit af aan de BA of Theatre (HKU) met een case study naar het coachen van een collectief, interdisciplinair maakproces. Het onderzoek laat zien op welke wijze er gestuurd moet worden bij coaching van interdisciplinaire, theatrale maakprocessen in het kunstvakonderwijs.